Dowiemy się kto spoczywa w mogile w Cierszewie

autor: Majsterek data: 11.06.2020

Po kilku latach powraca sprawa odnalezionego przez Stowarzyszenie TRADYTOR, na skłonie doliny Skrwy w Cierszewie, pochówku wojennego. Odnaleziony, utrwalony i przywrócony lokalnej pamięci grób żołnierski przypisywaliśmy wydarzeniom z wojny polsko-bolszewickiej 1920. Według hipotezy znajdującej potwierdzenie we wspomnieniach najstarszych mieszkańców przyległych miejscowości, w odnalezionym grobie spoczywa żołnierz Wojska Polskiego.

O poszukiwaniach grobu, próbach ustalenia jego pochodzenia i akcji utrwalenia w terenie poczytać można na naszym forum w odpowiednim wątku. Ostatnio ziemną mogiłą zainteresował się Instytut Pamięci Narodowej. Pan Piotr Kędziora, pracownik IPN kontaktował się z nami i przedstawił zamierzenie ekshumacji szczątków poległego. Rysuję się więc szansa na ostateczne potwierdzenie wcześniej stawianych hipotez.

Sam pomysł przeniesienia grobu przyjęliśmy jako zgodny z interesem społecznym - powtórny pochówek może być okazją do uroczystości upamiętniającej ofiary wojny. Dotychczasowe położenie grobu w terenie niedostępnym, z dala od dróg nie sprzyjało zainteresowaniu tym obiektem, a utrudniało opiekę nad nim. Przeniesienie na cmentarz w Siecieniu zmieni ten stan rzeczy, niezależnie od narodowości poległego. Ekshumacja na skraju brwileńskich lasów pod Płockiem wpisuje się w szereg działań IPN zmierzających do uratowania i utrwalenia wielu ginących w niepamięci mogił. O dobrych ruchach IPN w tym zakresie wspominano już na forum.
Termin przeprowadzenia prac to 20.06.2020. Czy będzie to finał naszych dociekań i swego rodzaju zakończenie historii naszej akcji związanej z tym grobem? Dowiemy się niebawem. Prace związane z przeniesieniem będą na pewno okazją do nawiązana współpracy z IPN. Członkowie stowarzyszenia w miarę skromnych możliwości pomogą w tych działaniach. Na koniec wypada zachęcić czytelników forum do podzielenia się ewentualnymi wspomnieniami, informacjami na temat pochówku. Być może jest jeszcze coś o czym nie wiemy.

Skomentuj na forum...