Stowarzyszenie

Od X wieku do rozbiorów czyli po prelekcji o dziejach miasta Sierpca

W dniu 28 stycznia 2011 roku o godz. 19.00 w siedzibie CdsWzOP w Płocku odbyła się prelekcja, zorganizowana przez Stowarzyszenie Tradytor, pod tytułem "Kasztelański Sierpc - dzieje, architektura, współczesność (od X wieku do rozbiorów)", którą wygłosił Tomasz Kowalski.Wykład dotyczył nie tylko zagadnień architektury, ale także historii społecznej. Opowiedziane zostały również legendy i hipotezy związane z nimi.

Cmentarze pierwszowojenne w płockich Górach

Z pamiętników Marii Macieszyny, zapisane pod datą 16 czerwca 1918 roku."Byliśmy (...) w lesie królewskim w Górach... Przy wejściu do lasu królewskiego znajdują się dwa świadectwa wojny - dwa cmentarze. Jeden dla żołnierzy armii niemieckiej, drugi armii rosyjskiej. Postawiono na nich rodzaj pomników z pni sosnowych i gałęzi odpowiednio dobranych. Ponieważ robota jest bardzo dokładna i pomyślana jest dobrze, cmentarze te robią bardzo dobre wrażenie.

Odbudowa pomnika Powstańców Styczniowych.

Stowarzyszenie TRADYTOR przy współpracy z ks. Grzegorzem Mierzejewskim podjęło się odbudowy pomnika na mogile powstańców styczniowych w Dobrzykowie. Pomnik ten do roku 1939 znajdował się na cmentarzu parafialnym. Podczas wojny został zniszczony przez niemieckiego okupanta.Pierwsze prace zostały już wykonane. Przygotowany został wstępny projekt, trwają prace kamieniarskie i opracowywany jest rys historyczny.

Poświęcenie mogiły nieznanego żołnierza z 1920 roku.

W dniu 11. listopada 2010 roku, w Święto Niepodległości, w odludnym miejscu, wśród pól i lasów na wysokim brzegu nad Skrwą, w Cierszewie, została poświęcona mogiła nieznanego żołnierza.

Ze strzępów informacji można wywnioskować, iż wielce prawdopodobne jest, że w mogile spoczywa żołnierz z płockiego Pułku Jazdy Tatarskiej im. płk. Mustafy Achmatowicza.

Poszukiwania mogiły żołnierza wrześniowego

W roku 1939, okupant wkracza na teren powiatu płockiego. Na moście w Biskupicach powstaje posterunek Wermachtu, a na terenie młyna Gedego ich mała wartownia. W okolicach Siecienia, hitlerowcy łapią ukrywającego się polskiego żołnierza i przyprowadzają do wartowni w młynie. Biją go dotkliwie, a następnie wprowadzają do lasu i tam go zabijają.Aktualnie trwają prace nad ustaleniem miejsca pochówku żołnierza.

Strony