Stowarzyszenie

Poświęcenie mogiły nieznanego żołnierza z 1920 roku.

W dniu 11. listopada 2010 roku, w Święto Niepodległości, w odludnym miejscu, wśród pól i lasów na wysokim brzegu nad Skrwą, w Cierszewie, została poświęcona mogiła nieznanego żołnierza.

Ze strzępów informacji można wywnioskować, iż wielce prawdopodobne jest, że w mogile spoczywa żołnierz z płockiego Pułku Jazdy Tatarskiej im. płk. Mustafy Achmatowicza.

Poszukiwania mogiły żołnierza wrześniowego

W roku 1939, okupant wkracza na teren powiatu płockiego. Na moście w Biskupicach powstaje posterunek Wermachtu, a na terenie młyna Gedego ich mała wartownia. W okolicach Siecienia, hitlerowcy łapią ukrywającego się polskiego żołnierza i przyprowadzają do wartowni w młynie. Biją go dotkliwie, a następnie wprowadzają do lasu i tam go zabijają.Aktualnie trwają prace nad ustaleniem miejsca pochówku żołnierza.

Rozdanie nagród w konkursie magazynu "Stolica"

23 października 2010 roku w Warszawie odbyła się Gala wręczenia nagród w konkursie "Syrenka w sieci", który zorganizował warszawski miesięcznik STOLICA. Była to III Edycja Konkursu, która została rozszerzona o strony o tematyce mazowieckiej.Wśród setek stron o tematyce regionalnej kapituła przyznała Nagrodę Główną i I Miejsce stronie http://tradytor.pl.

Wniosek o nadanie nazwy ulicy im. Tadzia Jeziorowskiego.

W dniu dzisiejszym Radny Tomasz Maliszewski, na wniosek naszego stowarzyszenia złożył interpelację o nadanie jednej z nazwy ulicy lub skweru imieniem harcerza Tadzia Jeziorowskiego. Poniżej przedstawiam treść pisma, które zostało dołączone do interpelacji. Miejmy nadzieje że władze miasta przychylą się do naszego wniosku. Jednak, jeżeli nasza propozycja nie znajdzie uznania u naszych władz, rozpoczniemy zbieranie podpisów pod wnioskiem obywatelskim.

Uroczystości w Osówce

5. września 2010 roku, o godzinie 16:00 miała miejsce uroczystość zakończenia drugiego etapu prac na rewaloryzowanym cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Osówce.Odprawione zostało uroczyste naboże­ństwo ekume­niczne. Wzięli w nim udział: ks. Radca Piotr Gaś - proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Trójcy, radca Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP; ks.

Strony