Stowarzyszenie

Po prelekcji - "Małachowiacy w zrywach narodowowyzwoleńczych"

W dniu 26 marca 2011 roku w sali konferencyjnej Centrum ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Płocku, Stowarzyszenie TRADYTOR zorganizowało prelekcje na temat uczniów Małachowianki, którą wygłosili Elżbieta Ciesielska-Zając i Jan Waluś.Podczas wykładu można było zapoznać się z sylwetkami osób, które zapisały się złotymi zgłoskami na kartach polskiej historii. Nie zabrakło informacji o Janie Zumbachu, Tadeuszu Mazowieckiem, Tonym Haliku, bp Andrzeju Suskiem, ks. prof.

Spotkanie Tradytora z Prezydentem Płocka

W piątek 11 marca 2011 roku, w godzinach przedpołudniowych, trzyosobowa reprezentacja stowarzyszenia TRADYTOR została przyjęta w ratuszu przez pana prezydenta Andrzeja Nowakowskiego.W trakcie miłej i rzeczowej rozmowy przy kawie, przedstawiciele stowarzyszenia zapoznali pana prezydenta z dotychczasowymi osiągnięciami i zamierzeniami, z którymi mamy zamiar zmierzyć się w najbliższym czasie.

Zwiedzanie wystawy "X wieków Płocka"

Dnia 5 marca 2011 roku, członkowie Stowarzyszenia Tradytor, zwiedzali nową wystawę" "X wieków Płocka". Wystawia mieści się na czterech kondygnacjach nowego budynku Muzeum Mazowieckiego

Naszym przewodnikiem był archeolog, zastępca dyrektora ds. merytorycznych Muzeum Mazowieckiego w Płocku, a także jego kustosz - dr Tomasz Kordala.

Po prelekcji - Historia poczty płockiej

W dniu 24 lutego 2011 roku w sali konferencyjnej Centrum ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Płocku, Stowarzyszenie TRADYTOR zorganizowało prelekcje na temat historii poczty płockiej, którą wygłosił Paweł Mieszkowicz.Paweł Mieszkowicz to kolekcjoner, filatelista i numizmatyk, od zawsze związany z Płockiem i z jego historią - regionalista. Członek Polskiego Związku Filatelistów.

Grot włóczni ze wczesnośredniowiecznego cmentarzyska.

W dniu dzisiejszym, tj. 17-go lutego 2011 roku, Stowarzyszenie TRADYTOR przekazało wczesnośredniowieczny grot włóczni, który prawdopodobnie pochodzi z cmentarzyska na podgrodziu w Proboszczewicach. Archeolog, zastępca dyrektora ds.

Strony