Stowarzyszenie

Interpelacja w sprawie starego płockiego mostu

W dniu 7 czerwca 2011 roku, na ręce Radnego Miasta Płocka pana Artura Krasa, delegacja Zarządu Stowarzyszenia TRADYTOR, zgłosiła wniosek o złożenie interpelacji w sprawie starego płockiego mostu.Stowarzyszenie Tradytor zwraca się z uprzejmą prośbą o podjęcie stosownych kroków, zmierzających do usunięcia błędu w nazwie płockiego starego mostu, który nosi miano „Most im.

Gostynińskie macewy odnalezione!

W Gostyninie znajdowały się dwa cmentarze żydowskie. Jeden był przy synagodze, w okolicach zabudowań po starym dworcu i mleczarni; natomiast drugi (tzw. nowy) w pobliżu drogi wiodącej do Kutna, pomiędzy ulicami Gościnna i Wspólna, obok Zakładowej.Podczas II wojny światowej Niemcy rozebrali synagogę, utworzyli getto, w którym przebywało ok. 3,5 tys. Żydów z Gostynina i Gąbina, a także zniszczyli kirkut.

Po prelekcji - "Małachowiacy w zrywach narodowowyzwoleńczych"

W dniu 26 marca 2011 roku w sali konferencyjnej Centrum ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Płocku, Stowarzyszenie TRADYTOR zorganizowało prelekcje na temat uczniów Małachowianki, którą wygłosili Elżbieta Ciesielska-Zając i Jan Waluś.Podczas wykładu można było zapoznać się z sylwetkami osób, które zapisały się złotymi zgłoskami na kartach polskiej historii. Nie zabrakło informacji o Janie Zumbachu, Tadeuszu Mazowieckiem, Tonym Haliku, bp Andrzeju Suskiem, ks. prof.

Spotkanie Tradytora z Prezydentem Płocka

W piątek 11 marca 2011 roku, w godzinach przedpołudniowych, trzyosobowa reprezentacja stowarzyszenia TRADYTOR została przyjęta w ratuszu przez pana prezydenta Andrzeja Nowakowskiego.W trakcie miłej i rzeczowej rozmowy przy kawie, przedstawiciele stowarzyszenia zapoznali pana prezydenta z dotychczasowymi osiągnięciami i zamierzeniami, z którymi mamy zamiar zmierzyć się w najbliższym czasie.

Zwiedzanie wystawy "X wieków Płocka"

Dnia 5 marca 2011 roku, członkowie Stowarzyszenia Tradytor, zwiedzali nową wystawę" "X wieków Płocka". Wystawia mieści się na czterech kondygnacjach nowego budynku Muzeum Mazowieckiego

Naszym przewodnikiem był archeolog, zastępca dyrektora ds. merytorycznych Muzeum Mazowieckiego w Płocku, a także jego kustosz - dr Tomasz Kordala.

Strony