Stowarzyszenie

"Żołnierz wrześniowy" - zaproszenie na 11 XI 2011

 11 listopada 2011 roku w brwileńskim lesie będzie miał miejsce finał inicjatywy członka Stowarzyszenia Tradytor - Michała UBOOT Umińskiego. Temat bestialsko zamordowanego przez hitlerowców, Polskiego żołnierza, we wrześniu 1939 roku był priorytetowym dla Michała. Od ponad roku trwały poszukiwania miejsca spoczynku żołnierza. Wraz z Nadleśnictwem i członkami Stowarzyszenia doprowadzono sprawę do należytego finału.

"Milczący świadkowie mijających lat..." - przewodnik po kapliczkach i figurach przydrożnych parafii Kurowo

"Milczący świadkowie mijających lat...
Przewodnik po kapliczkach i figurach przydrożnych parafii Kurowo
Z dziejów parafii śś. Apostołów Piotra i Pawła w Kurowie"
publikacja autorstwa Agaty Warczachowskiej i Tomasza Kowalskiego.

Renowacja nagrobka Franciszka Tarczyńskigo

W najbliższym tygodniu, od dnia 13 lipca 2011 roku, Stowarzyszenie TRADYTOR rozpocznie renowację nagrobka znanego płockiego archeologa-amatora Franciszka Tarczyńskiego.Franciszek Tarczyński zmarł w nocy z 29 na 30 czerwca 1900 r. w trakcie prowadzenia prac wykopaliskowych w Romatowie pod Sierpcem. Został pochowany na pobliskim cmentarzu w Kurowie.

Interpelacja w sprawie starego płockiego mostu

W dniu 7 czerwca 2011 roku, na ręce Radnego Miasta Płocka pana Artura Krasa, delegacja Zarządu Stowarzyszenia TRADYTOR, zgłosiła wniosek o złożenie interpelacji w sprawie starego płockiego mostu.Stowarzyszenie Tradytor zwraca się z uprzejmą prośbą o podjęcie stosownych kroków, zmierzających do usunięcia błędu w nazwie płockiego starego mostu, który nosi miano „Most im.

Strony