Geotradytor

geotradytor

Tegorocznym świątecznym prezentem od TRADYTORA jest nowa odsłona naszych map.

Link do map

Od pewnego czasu można było już korzystać z zebranych informacji, ale właściwie dopiero teraz podstrona z mapami uzyskuje pełną funkcjonalność.
Dane udostępniane jako GEOTRADYTOR to owoc wieloletniej pracy członków stowarzyszenia i jego sympatyków. Pozyskiwane podczas wielu wypraw, spacerów i rekonesansów, zbierane na naszym forum, teraz uzyskują czytelne przedstawienie w formie mapy. Szczególnie wartościowe są aktualne dane o przebiegu wszystkich szlaków turystycznych PTTK z rejonu okolic Płocka. Poza tym, każdy mazowiecki odkrywca, który zechce skorzystać z przewodnika, znajdzie u nas obiekty związane z historią, miejsca pamięci, cmentarze. Ważną część stanowią zabytkowe budynki, w tym siedziby ziemiańskie oraz obiekty gospodarcze, istniejące, bądź tylko zebrane z archiwalnych map. Na mapę trafiły również umocnienia niemieckiego "Rygla Wisły", okalające Płock i ciągnące się wzdłuż rzeki.

Jako redaktorzy mapy mamy nadzieję, że stanie się ona cennym źródłem informacji, przydatnym w planowaniu małych i dużych wypraw po Ziemi Płockiej, Sierpeckiej, Gostynińskiej ale również niedługo Płońskiej i Dobrzyńskiej. Przybywać będzie również warstw tematycznych i samych obiektów. Planujemy już niedługo dodać pomniki przyrody. Treść turystyczna uzupełniona będzie o przebieg ścieżek promocyjnych i historycznych poprowadzonych przez leśników. Płock także doczeka się uszczegółowienia treści pomników i miejsc związanych z historią.

Ważną funkcjonalnością której dostarcza GEOTRADYTOR, której nie mogło by tu zabraknąć, jest bezpośrednie powiązanie obiektów z forum. Po kliknięciu na wybrany obiekt, poza informacjami krótko charakteryzującymi go, pojawia się odnośnik do forum tradytora, czyli prawdziwej kopalni wiedzy o naszych ziemiach.