Odnowa miejsca pamięci pod Łąckiem

W ostatni weekend pracowaliśmy wytrwale przy pomnikowym obiekcie w lesie pod Łąckiem. Ostatni remont miał tu miejsce na początku lat dziewięćdziesiątych, więc pracy nie było mało. Oczyściliśmy obelisk, betonowe płyty, tablicę oraz elementy metalowe. Kilka puszek farby wystarczyło do ponownego zabezpieczenia powierzchni, tak aby na długo zachowały swój odnowiony blask. Szczególnie dumny jest nasz Orzeł, odzyskał biel piór, a korona zdobiąca jego głowę nabrała złotego dostojeństwa.   Gruntownego remontu doczekały się drewniane krzyże, znaczące miejsca egzekucji. Wszystkie prace przeprowadziliśmy w oparciu wyłącznie o własne środki i zaangażowanie członków stowarzyszenia. Działania uzyskały aprobatę Nadleśnictwa Łąck i Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.