Współpraca z Muzeum Mazowieckim

,,Skansen Olęderski” to kolejny projekt Muzeum Mazowieckiego w Płocku, wspierany przez nasze stowarzyszenie. Dotychczas  pomagaliśmy  płockim muzealnikom podczas wykopalisk na cmentarzysku na Wzgórzu Krasino oraz przekazaliśmy w prezencie wczesnośredniowieczny, skandynawski miecz oraz ozdobną paterę z początku XX wieku. Mamy nadzieje, że nasze działania przy nowym projekcie przyniosą  kolejne, wymierne efekty.