Wiadomości

Uroczystości z okazji 148. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.

2. stycznia 2010 roku o godz. 12.00, zapraszamy wszystkich serdecznie na uroczystości z okazji 148. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, które odbędą się pod Krzyżem Bohaterów - obelisk gen. Zygmunta Padlewskiego, ul. Piłsudskiego 4.Obchodom będzie przewodniczył proboszcz z kościoła św. Stanisława Kostki, ks. Walerian Święcicki. Poczet sztandarowy wystawią uczniowie z Gimnazjum nr 5 im. Zygmunta Padlewskiego w Płocku.Nabożeństwo w intencji poległych Powstańców odbędzie się o godz. 18.00 w Stanisławówce

Odsłonięcie tablicy Powstańców Listopadowych - Sierpc

W dniu 27 listopada 2010 roku, w mroźne południe, odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy ku pamięci Powstańców Listopadowych. Znajdują się na niej nazwiska dwóch poległych Juliana Szrajbera (1783-1831) i Michała Topolewskiego (1795-1831) oraz uczestniczki bitwy pod Sierpcem i odznaczonej krzyżem Virtuti Militari, Barbary Bronisławy Czarnowskiej (1811-1891). Poświęcenia dokonał wikariusz Parafii Rzymskokatolickiej św. Maksymiliana Kolbe w Sierpcu - ksiądz Jacek Darmofalski.

Uroczystość poświęcenia mogiły nieznanego żołnierza

Stowarzyszenie "TRADYTOR":Serdecznie zaprasza na uroczystość poświęcenia mogiły nieznanego żołnierza poległego w 1920 roku.Spotkanie odbędzie się 11. listopada br o godzinie 14:00.Ze względu na trudny dojazd do miejsca uroczystości, zapraszamy na zbiórkę przy kościele św. Stanisława Kostki o godzinie 13:10.Poświęcenia odnowionej w 2010 roku mogiły dokona Salezjanin z płockiej Stanisławówki.Serdecznie zapraszamy!

Zaproszenie na uroczystość odsłonięcia pomnika na mogile powstańców styczniowych w Dobrzykowie.

W wieku powszechnej globalizacji i zacierających się granic państw, coraz bardziej jest widoczna potrzeba zachowania narodowej tożsamości i umiłowania naszych małych ojczyzn. Jedną z nich jest obszar położony na południe od Płocka, przez historyków określany jako Ziemia Gostynińska, do której między innymi należy Gąbin oraz położony na lewym brzegu Wisły Dobrzyków. Burzliwa historia tego rejonu przetrwała nie tylko w opracowaniach naukowych, ale również w pamięci jego mieszkańców.

Strony