Wiadomości

II wojna światowa na ziemi płockiej 1939-1945

Konferewncja naukowa: II wojna światowa na ziemi płockiej 1939-1945.

Data: 8 kwietnia 2011r.

Miejsce: Sala Barokowa Muzeum Diecezjalnego w Płocku (opactwo pobenedyktyńskie)

Patronat Honorowy:

- Jego Ekscelencja Biskup Piotr Libera - Biskup Płocki;

- Andrzej Nowakowski - Prezydent Miasta Płocka.

 

70. rocznica deportacji bodzanowskich Żydów

Społeczność żydowska ze swymi tradycyjnymi zajęciami, małymi warsztatami, obwoźnym handlem wrosła w pejzaż mazowieckich wsi i miasteczek. W początku XX w. w osadach powiatu płockiego mieszkało 2966 Żydów co stanowiło 51% ogółu mieszkańców. W całym ówczesnym powiecie na 105.316 mieszkańców 16.671 było pochodzenia żydowskiego, co stanowiło 15,8%. Był to najwyższy odsetek ludności żydowskiej spośród wszystkich powiatów Guberni Płockiej.3 marca 1941r miasteczko Bodzanów zostaje otoczone przez niemieckich bandytów. Głośne krzyki na ulicy "Alle raus!".

70. rocznica deportacji płockich Żydów

W dniu 1 marca 2011 roku, w 70. rocznicę deportacji płockich Żydów, przed Bożnicą na ul. Kwiatka odbyły się uroczystości upamiętniające płockich Żydów, którzy zostali deportowani, a potem zamordowani w obozach zagłady. W uroczystościach wzięli udział: Andrzej Nowakowski - prezydent miasta Płocka, Roman Siemiątkowski - z-ca prezydenta miasta, Maciej Pawlak - rabin, przedstawiciel Naczelnego Rabina Polski Michaela Schudricha, Burt Schuman - rabin, Eryk Smulewicz - senator, Andrzej Celiński - poseł.

Prelekcja "Historia Poczty Płockiej"

Stowarzyszenie TRADYTORzaprasza na prelekcję, która odbędzie się w dniu 24 lutego 2010 roku (czwartek) o godz. 19.00, w Centrum ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Płocku, ul. Misjonarska 22 (budynek byłej szkoły samochodówki).Wykład na temat "Historia Poczty Płockiej" wygłosi p. Paweł Mieszkowicz. Oprócz prelekcji odbędzie się także pokaz krótkiego filmu fabularyzowanego, który został nakręcony pod koniec zeszłego roku dla Muzeum Mazowieckiego i w którym jedną z ról pocztylionów odgrywa Paweł Mieszkowicz.Serdecznie zapraszamy.

Uroczystości 148. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w Płocku.

22. stycznia o godz. 12.00 pod Krzyżem Bohaterów - obeliskiem generała Zygmunta Padlewskiego, przy ul. Piłsudskiego 4, odbyły się uroczystości 148. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.W uroczystościach udział wzięli harcerze, uczniowie płockiego Gimnazjum nr 5 im. gen. Zygmunta Padlewskiego, Straż Miejska, a także zaproszeni goście. Obchodom przewodniczyli pani Jadwiga Wojnarowska, przedstawiciel Wydziału Kultury Urzędu Miasta Płocka oraz proboszcz kościoła św. Stanisława Kostki, ks. Walerian Święcicki.

Prelekcja "Kasztelański Sierpc - dzieje, architektura, współczesność"

Stowarzyszenie TRADYTORzaprasza na prelekcję, która odbędzie się w dniu 28 stycznia 2010 roku (piątek) o godz. 19.00, w Centrum ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Płocku, ul. Misjonarska 22 (budynek byłej szkoły samochodówki).Wykład na temat "Kasztelański Sierpc - dzieje, architektura, współczesność" wygłosi p. Tomasz Kowalski.Serdecznie zapraszamy.

Strony