Wiadomości

Zaproszenie na wernisaż w Płockiej Galerii Sztuki - 8 lipca 2011, godz. 18.00

Zapraszamy wszystkich serdecznie na wernisaż dwóch wystaw w Płockiej Galerii Sztuki, w dniu 8 lipca 2011 roku (piątek) o godz. 18.00.

[1] Malarstwo Tadeusza Zaremby. Wystawa nosi tytuł "MORZE" i będzie można ją obejrzeć od 9 lipca do 21 sierpnia 2011 roku.

[2] W Galerii Kreski wystawa niemieckiej grafiki ekspresjonistycznej "WYKLĘTA KRESKA". Czynna od 9 lipca do 31 lipca 2011 roku. Kustoszem wystawy jest jeden z Członków Stowarzyszenia TRADYTOR.

Zwiedzanie miasta Sierpca

Stowarzyszenie TRADYTOR zaprasza na zwiedzanie miasta Sierpca z przewodnikiem. Osobom oprowadzającą będzie Członek Zarządu Stowarzyszenia - Tomasz Kowalski - związany od zawsze z miastem Sierpc, regionalista, członek collegium redakcyjnego "Rozmaitości Sierpeckich", organizator licznych akcji z historycznym szyldem.Sierpc, miasto wymieniane już w dokumentach z 1065 roku odegrało niezwykle ważną rolę w dziejach północnego Mazowsza.

Wykopaliska archeologiczne w Smorzewie

Stowarzyszenie TRADYTOR informuje, iż wspólnie z płockimi archeologami, będzie brało udział w wykopaliskach archeologicznych na Wzgórzu Krasino w Smorzewie (pow. sierpecki). Nadzór nad pracami będzie sprawował dr Tomasz Kordala - archeolog, zastępca dyrektora ds. merytorycznych Muzeum Mazowieckiego w Płocku, a także jego kustosz.

Prelekcja pt.: "Funkcjonariusze Państwowej Policji w II Rzeczypospolitej"

Stowarzyszenie TRADYTOR,zaprasza na prelekcję "Funkcjonariusze Państwowej Policji w II Rzeczypospolitej", która odbędzie się w dniu 20 maja 2011 roku (piątek) o godz. 18.00, w Centrum ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Płocku, ul. Misjonarska 22 (budynek byłej szkoły samochodówki).Wykład na temat "Życie i losy funkcjonariuszy Stefana i Józefa Lipińskich na tle losów Policji II Rzeczypospolitej" wygłosi Michał Spirydonow.

Nowy periodyk popularno-naukowy "Nasze korzenie"

W tym roku Muzeum Mazowieckie w Płocku wystąpiło z inicjatywą powołania nowego periodyku popularno-naukowego pt. "Nasze korzenie". W założeniu, ma to być półrocznik opisujący szeroko rozumiane tematy jak: historia, archeologia, etnografia, przyroda, wartości kulturowe oraz sztukę.

Całość tematyki obejmować ma obszary okolic ziemi - płockiej, sierpeckiej, gostynińskiej oraz płońskiej.

Strony