Wiadomości

Wykopaliska archeologiczne w Smorzewie

Stowarzyszenie TRADYTOR informuje, iż wspólnie z płockimi archeologami, będzie brało udział w wykopaliskach archeologicznych na Wzgórzu Krasino w Smorzewie (pow. sierpecki). Nadzór nad pracami będzie sprawował dr Tomasz Kordala - archeolog, zastępca dyrektora ds. merytorycznych Muzeum Mazowieckiego w Płocku, a także jego kustosz.

Zaproszenie na wystawę "Z dziejów 4 PSK im. Ziemi Łęczyckiej"

W 72 rocznicę przekazania Sztandaru 4 Pułkowi Strzelców Konnych im Ziemi Łęczyckiej w Płocku, Małachowianka ma zaszczyt zaprosić na otwarcie wystawy:

Z dziejów 4 Pułku Strzelców Konnych im Ziemi Łęczyckiej w Płocku.

25 maja 2011r   g. 18.00
w Muzeum Szkolnym

Prelekcja pt.: "Funkcjonariusze Państwowej Policji w II Rzeczypospolitej"

Stowarzyszenie TRADYTOR,zaprasza na prelekcję "Funkcjonariusze Państwowej Policji w II Rzeczypospolitej", która odbędzie się w dniu 20 maja 2011 roku (piątek) o godz. 18.00, w Centrum ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Płocku, ul. Misjonarska 22 (budynek byłej szkoły samochodówki).Wykład na temat "Życie i losy funkcjonariuszy Stefana i Józefa Lipińskich na tle losów Policji II Rzeczypospolitej" wygłosi Michał Spirydonow.

Nowy periodyk popularno-naukowy "Nasze korzenie"

W tym roku Muzeum Mazowieckie w Płocku wystąpiło z inicjatywą powołania nowego periodyku popularno-naukowego pt. "Nasze korzenie". W założeniu, ma to być półrocznik opisujący szeroko rozumiane tematy jak: historia, archeologia, etnografia, przyroda, wartości kulturowe oraz sztukę.

Całość tematyki obejmować ma obszary okolic ziemi - płockiej, sierpeckiej, gostynińskiej oraz płońskiej.

Prelekcja pt.: "Pułk Jazdy Tatarskiej im. Achmatowicza"

Stowarzyszenie TRADYTOR,zaprasza na prelekcję, która odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2011 roku (piątek) o godz. 19.00, w Centrum ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Płocku, ul. Misjonarska 22 (budynek byłej szkoły samochodówki).Wykład na temat "Tatarski pułk ułanów im.

Prelekcja pt.: "Małachowiacy w zrywach narodowowyzwoleńczych"

Stowarzyszenie TRADYTOR, zaprasza na prelekcję, która odbędzie się w dniu 25 marca 2011 roku (piątek) o godz. 19.00, w Centrum ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Płocku, ul. Misjonarska 22 (budynek byłej szkoły samochodówki).Wykład na temat "Małachowiacy w zrywach narodowowyzwoleńczych" wygłoszą Elżbieta Ciesielska-Zając i Jan Waluś.Serdecznie zapraszamy.

Strony