Wiadomości

Zaproszenie na jubileuszowe obchody w Sierpcu i Bieżuniu

W 2011 roku mija 40 lat od powstania Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Jubileusz ten stanowi niebywałą okazję do przywołania genezy Muzeum i wspomnienia osób, które je powołały do życia. To również doskonały moment do zaprezentowania podejmowanych przez lata prac i starań dla wypełniania misji, do której Muzeum zostało powołane.

Aby uczcić tę imponującą rocznicę, zaprezentować dorobek 40 lat istnienia, etapy rozwoju i osiągnięcia, MWM w Sierpcu zaplanowało organizację uroczystych obchodów jubileuszowych.

Uroczyste zakończenie projektu "Milczący świadkowie mijających lat..."

Uroczyste zakończenie projektu "Milczący świadkowie mijających lat..." w Zglenicach Dużych odbędzie się 27 sierpnia 2011 o godz. 15.00. Koordynatorem projektu jest Agata Warczachowska, która w zeszłym roku zawiązała lokalną "Grupę odnowy wsi Zglenice Duże". Grupa otrzymała środki z funduszu grantowego "Działaj Lokalnie VII".

VI Piknik Archeologiczno-Etnograficzny w Płocku - 28 sierpni

VI Piknik Archeologiczno-Etnograficzny organizowany jest przez Muzeum Mazowieckie w Płocku, w dniu 28 sierpnia 2011 roku (Płock, ul. Kazimierza Wielkiego 11b, koło Spichlerza).

1100 – 1200 Przemarsz ulicami Starego Miasta w Płocku (Tumska, Grodzka, Stary Rynek, Kazimierza Wielkiego)

1200 – 1215 Inauguracja VI Pikniku Archeologiczno – Etnograficznego MMP

Festiwal Ginących Zawodów

W dniu 16 lipca 2011 roku (sobota) w Brudzeniu Dużym (pow. płocki) odbędzie się Festiwal Ginących Zawodów. Rozpoczęcie nastapi o godz. 11.00, na boisku szkoły podstawowej.

Idea tego festiwalu to pokazanie zawodów, które już odchodza w niepamięć bądź już odeszły. Swe stoiska będą prowadzili nie tylko rzemieślnicy z pow. płockiego, ale z całego regionu. Jak informuje organizator będzie można podejrzeć pracę kowala, wikliniarza, hafciarki, sieciarza i wielu innych. Planowane są również występy artystyczne, pokazy i konkursy.

Zaproszenie na wernisaż w Płockiej Galerii Sztuki - 8 lipca 2011, godz. 18.00

Zapraszamy wszystkich serdecznie na wernisaż dwóch wystaw w Płockiej Galerii Sztuki, w dniu 8 lipca 2011 roku (piątek) o godz. 18.00.

[1] Malarstwo Tadeusza Zaremby. Wystawa nosi tytuł "MORZE" i będzie można ją obejrzeć od 9 lipca do 21 sierpnia 2011 roku.

[2] W Galerii Kreski wystawa niemieckiej grafiki ekspresjonistycznej "WYKLĘTA KRESKA". Czynna od 9 lipca do 31 lipca 2011 roku. Kustoszem wystawy jest jeden z Członków Stowarzyszenia TRADYTOR.

Zwiedzanie miasta Sierpca

Stowarzyszenie TRADYTOR zaprasza na zwiedzanie miasta Sierpca z przewodnikiem. Osobom oprowadzającą będzie Członek Zarządu Stowarzyszenia - Tomasz Kowalski - związany od zawsze z miastem Sierpc, regionalista, członek collegium redakcyjnego "Rozmaitości Sierpeckich", organizator licznych akcji z historycznym szyldem.Sierpc, miasto wymieniane już w dokumentach z 1065 roku odegrało niezwykle ważną rolę w dziejach północnego Mazowsza.

Strony