Podziękowania od harcerzy.

W dniu wczorajszym, nasze stowarzyszenie otrzymało podziękowania, za nieocenione wsparcie dla harcerskich działań oraz pomocną dłoń podaną płockim harcerkom i harcerzom. Mamy nadzieję, że kolejny rok, będzie również tak owocny we wspólne działania jak ten, czego sobie jak i wszystkim harcerzom życzymy.

Jako Stowarzyszenie TRADYTOR cieszymy się z zawiązanej współpracy, czasu spędzonego w harcerskim gronie i samej możliwości pracy dla młodzierzy. Tegoroczny obóz w Lasach Łąckich, na którym mieliśmy okazję szkolić najmłodszych pionierów i terenoznawców, zapamiętamy jako ciekawe doświadczenie i swego rodzaju "wprawkę" w nowym dla nas kierunku działalności. Warto dodać, że TRADYTOR stara się od dawna o jak najlepsze relacje z płockim Hufcem, czego dowodem jest aktywne uczestnictwo drużyn w rajdzie Brwileńska Ostoja. Mamy nadzieję że zbieżność celów, zarówno stowarzyszenia jak i harcerskiej braci zaowocuje w najbliższej przyszłości zacieśnieniem więzów i wspólną realizacją wielu poczynań, związanych z troską o szacunek dla historii i przyrody naszej ojczyzny.