Media

Artykuł Macieja Tarki z GW zachęca do dalszych działań ku poprawie dostępności i oznakowania Miejsc Pamięci Narodowej, które remontowaliśmy w ubiegłych latach. Dziękujemy za przypomnienie o pracach które prowadziliśmy przy wsparciu Łąckiego nadleśnictwa i liczymy że publikacja przysłuży się szerszemu spopularyzowaniu tematyki miejsc historycznie ważnych w okolicach Płocka.Link do artykułu

Gazeta Wyborcza 02.12.2013r.

Artykuł z Tygodnika Płockiego z dnia 26.11.2013 roku.

Artykuł z Expresu Tumskiego. 27.05.2012

Artykuł z Expresu Tumskiego. 25.05.2012

Artykuł Agnieszki Kocznur z Gościa Niedzielnego nr 21 27-05-2012 o projekcie filmowym grupy Ultima Thule w którym brali udział również członkowie Tradytora

Artykuł Blanki Stanuszkiewicz-Cegłowskiej o projekcie inwentaryzacji płockich bunkrów, który ukazał się w nr 6 Tygodnika Płockiego dn. 7 lutego 2012

Tekst Marcina Śmigielskiego w Tygodniku Płockim

Tekst Agnieszki Kocznur z Gościa Płockiego, regionalnego dodatku Gościa Niedzielnego.

Artykuł Małgorzaty Siuty zamieszczony 9.11.2011 w płockim dodatku Gazety Wyborczej

Strony