Mapy Tradytora

autor: Majsterek data: 11.06.2019

Na mapach Tradytora pojawiła się nowa warstwa "niemieckie obozy i więzienia". Dotyczy ona okupacji 1939-1945 i została sklasyfikowana w grupie "II wojna światowa". Dane o lokalizacji głównie obozów pracy pochodzą z informacji zebranych z różnych źródeł, choć przeważa opracowanie Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939-1945 PWN 1979. Udało się również uporządkować i przedstawić na mapie zbiór obiektów zebrany za pośrednictwem forum Tradytora. Zapraszamy do korzystania, mamy nadzieję, że opublikowany zasób posłuży lepszemu poglądowi na tematykę powszechnych niemieckich represji wobec Polaków i niewolniczej pracy przymusowej podczas okupacji.

Na chwilę obecną na wspomnianej warstwie przedstawiono ponad 400 obiektów, których położenie przeważnie przybliżone jest do danej miejscowości. Sukcesywnie będą dodawane nowe dane, tak aby osiągnąć pełne pokrycie kraju wg dostępnych źródeł, tj. około 6 000 pozycji, w skład których docelowo wejdą: areszty, więzienia, obozy pracy, obozy przejściowe, jenieckie, koncentracyjne, zagłady, getta itp. Mamy nadzieję na pomoc użytkowników forum w zbieraniu informacji i stopniowym doprecyzowaniu informacji o lokalizacji obiektów wstępnie oznaczonych w sposób przybliżony.

Skomentuj na forum...