Zwiedzanie wystawy "X wieków Płocka"

Dnia 5 marca 2011 roku, członkowie Stowarzyszenia Tradytor, zwiedzali nową wystawę" "X wieków Płocka". Wystawia mieści się na czterech kondygnacjach nowego budynku Muzeum Mazowieckiego

Naszym przewodnikiem był archeolog, zastępca dyrektora ds. merytorycznych Muzeum Mazowieckiego w Płocku, a także jego kustosz - dr Tomasz Kordala.