Z kamerą na wieki

Artykuł Agnieszki Kocznur z Gościa Niedzielnego nr 21 27-05-2012 o projekcie filmowym grupy Ultima Thule w którym brali udział również członkowie Tradytora