Wystawa w Galerii Oto Ja i konferencja w POKiS

Stowarzyszenie Oto Ja oraz Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki zapraszają na:
konferencję "Widzialne/niewidzialne - sztuka w przestrzeni miata" - 08.12.11 g.11.00- 15.00 , sala POKiS
wystawę pt. "OTO ONI w OTO JA " - 15. 12.11 g. 18.00, galeria Oto Ja