Wykopaliska archeologiczne w Smorzewie

Stowarzyszenie TRADYTOR informuje, iż wspólnie z płockimi archeologami, będzie brało udział w wykopaliskach archeologicznych na Wzgórzu Krasino w Smorzewie (pow. sierpecki). Nadzór nad pracami będzie sprawował dr Tomasz Kordala - archeolog, zastępca dyrektora ds. merytorycznych Muzeum Mazowieckiego w Płocku, a także jego kustosz.

Na Wzgórzu Krasino znajduje się wczesnośredniowieczne cmentarzysko, gdzie pochówki dokonywano w obudowach kamiennych. Pochowani tam ludzie należeli do plemienia Warego-Rusów. Więcej informacji na temat tego miejsca można przeczytać na naszych stronach w artykule "Tajemnice Wzgórza Krasino" -> http://www.tradytor.pl/node/283

Termin prac przewidziany jest w okresie od 4 lipca do 31 lipca 2011 roku. Noclegi będą zapewnione w szkole podstawowej w Kurowie.

Stowarzyszeniem TRADYTOR zaprasza do współpracy wszystkich Członków i Sympatyków oraz ludzi dobrej woli. Wszelkie informacje można uzyskać wysyłając e-mail na adres stowarzyszenia stowarzyszenie@tradytor.pl, bądź pod numerami telefonów 883-685-885 lub 602-722-519.