Wniosek o nadanie nazwy ulicy im. Tadzia Jeziorowskiego.

W dniu dzisiejszym Radny Tomasz Maliszewski, na wniosek naszego stowarzyszenia złożył interpelację o nadanie jednej z nazwy ulicy lub skweru imieniem harcerza Tadzia Jeziorowskiego. Poniżej przedstawiam treść pisma, które zostało dołączone do interpelacji. Miejmy nadzieje że władze miasta przychylą się do naszego wniosku. Jednak, jeżeli nasza propozycja nie znajdzie uznania u naszych władz, rozpoczniemy zbieranie podpisów pod wnioskiem obywatelskim.