Uroczystość poświęcenia mogiły nieznanego żołnierza

Stowarzyszenie "TRADYTOR":Serdecznie zaprasza na uroczystość poświęcenia mogiły nieznanego żołnierza poległego w 1920 roku.Spotkanie odbędzie się 11. listopada br o godzinie 14:00.Ze względu na trudny dojazd do miejsca uroczystości, zapraszamy na zbiórkę przy kościele św. Stanisława Kostki o godzinie 13:10.Poświęcenia odnowionej w 2010 roku mogiły dokona Salezjanin z płockiej Stanisławówki.Serdecznie zapraszamy!