Uroczystości z okazji 148. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.

2. stycznia 2010 roku o godz. 12.00, zapraszamy wszystkich serdecznie na uroczystości z okazji 148. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, które odbędą się pod Krzyżem Bohaterów - obelisk gen. Zygmunta Padlewskiego, ul. Piłsudskiego 4.Obchodom będzie przewodniczył proboszcz z kościoła św. Stanisława Kostki, ks. Walerian Święcicki. Poczet sztandarowy wystawią uczniowie z Gimnazjum nr 5 im. Zygmunta Padlewskiego w Płocku.Nabożeństwo w intencji poległych Powstańców odbędzie się o godz. 18.00 w Stanisławówce