Uroczystości w Osówce

5. września 2010 roku, o godzinie 16:00 miała miejsce uroczystość zakończenia drugiego etapu prac na rewaloryzowanym cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Osówce.Odprawione zostało uroczyste naboże­ństwo ekume­niczne. Wzięli w nim udział: ks. Radca Piotr Gaś - proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Trójcy, radca Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP; ks. Waldemar Wunsz - wikariusz tejże Parafii; proboszcz Parafii Ewange­licko-Augsburskiej z Płocka - ksiądz Artur Woltman; wikariusz Parafii Rzymskokatolickiej św. Maksymiliana Kolbe w Sierpcu - ksiądz Jacek Darmofalski oraz proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej św. Mikołaja w Gójsku - ksiądz Grzegorz Żabik.W uroczystościach na cmentarzu uczestniczyły też osoby związane z parafiami ewange­lickimi w Polsce, goście z zagranicy, współcze­śni mieszkańcy Osówki na czele z panią sołtys Teresą Wojcie­chowską.Po zeszłorocznym projekcie "Tak niewiele" realizowanym przez Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu i grupę sierpeckich wolontariuszy cmentarz stał się miejscem odwiedzin, lub chociaż chwilowego zatrzymywania się przejeżdżających aut. Po ciężkiej i surowej zimie, nadeszła ciepła i deszczowa wiosna, która spowodowała "kontratak" roślinności. W czerwcu nekropolia znów nie przypominała tej z października poprzedniego roku. Trawa po pas i odrastające krzewy zmusiły do interwencji grupę wolontariuszy z Sierpca.Dzięki głównemu wsparciu finansowemu ze środków konkursu "Działaj lokalnie VII" rozpisany został II etap projektu, który miał uchronić to co zostało na cmentarzu już zrobione i wykonać to, co jeszcze trzeba było zrobić.Od czerwca trwały prace 12 osobowej grupy wolontariuszy z Sierpca, wspieranej stopniowo przez inne organizacje i osoby prywatne. Podczas prac poza wycinką krzewów zagrażających nowo odkrytym nagrobkom udało się:- zrekonstruować i wyeksponować krzyż z XIX wieku,- odmalować ogrodzenie i uzupełnić zniszczone deski,- zrekonstruować w sposób należyty kwaterę dziecięcą grodząc ją płotkiem i lokalizując pośrodku wykonany przez młodzież postument z rzeźbą anioła,- zrekonstruować pomnik rodziny Radeckich, który jako jedyny zachował się z fragmentaryczną inskrypcją,- przygotowaliśmy i zabezpieczyliśmy nagrobki, na których w ciągu najbliższych tygodni pojawią się odlane, zrekonstruowane cementowe krzyże,- przy wybranych, zidentyfikowanych nagrobkach pojawiły się tabliczki informacyjne, których fundatorami były: pani Lidia Wagenaar-Schewe z Holandii i pani Elżbieta Maliszewska z parafii św. Trójcy w Warszawie,- w ośmiu punktach cmentarza umieściliśmy edukacyjne tabliczki, które pokazują charakterystyczne zwyczaje pogrzebowe ewangelików,- przy wejściu ulokowaliśmy drugą tablicę informacyjną,- największym sukcesem tego etapu projektu jest budowa kamienia pamiątkowego z granitową tablicą upamiętniającą wszystkich zmarłych spoczywających na tym cmentarzu. Pomnik jest swoistą alegorią dotyczącą tu pochowanych. Głównym budowniczym i pomysłodawcą kształtu pomnika był Michał Umiński ze Stowarzyszenia Tradytor,- przygotowana została wystawa zdjęć obrazująca kolejne etapy prac i dawne życie wsi Osówka.Projekt wykonywany był etapami. Miały miejsce trzy dwudniowe obozy renowacyjne, przy których nieocenioną pomoc okazała nam pani sołtys – Teresa Wojciechowska.Oprawę uroczystości, materiały drukowane i poczęstunek zostały sfinansowane dzięki darowiźnie pani Elżbiety Maliszewskiej z Warszawy, Rady Parafialnej św. Trójcy w Warszawie i Pani Jutty Dennerlein z Niemiec.