Uroczystości 148. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w Płocku.

22. stycznia o godz. 12.00 pod Krzyżem Bohaterów - obeliskiem generała Zygmunta Padlewskiego, przy ul. Piłsudskiego 4, odbyły się uroczystości 148. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.W uroczystościach udział wzięli harcerze, uczniowie płockiego Gimnazjum nr 5 im. gen. Zygmunta Padlewskiego, Straż Miejska, a także zaproszeni goście. Obchodom przewodniczyli pani Jadwiga Wojnarowska, przedstawiciel Wydziału Kultury Urzędu Miasta Płocka oraz proboszcz kościoła św. Stanisława Kostki, ks. Walerian Święcicki. Rocznicowe przemówienia wygłosili pan Zenon Dylewski, społeczny Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej oraz prezes Stowarzyszenia Tradytor - Krzysztof Zadrożny. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. przewodnicząca Rady Miasta Płocka - pani Elżbieta Teresa Gapińska oraz wiceprzewodniczący Tomasz Korga.Dalsza część uroczystości odbyła się przy VIII stacji Polskiej Drogi Krzyżowej poświęconej Powstańcom Styczniowym i Listopadowym, przy Stanisławówce.