Uroczyste zakończenie projektu "Milczący świadkowie mijających lat..."

Uroczyste zakończenie projektu "Milczący świadkowie mijających lat..." w Zglenicach Dużych odbędzie się 27 sierpnia 2011 o godz. 15.00. Koordynatorem projektu jest Agata Warczachowska, która w zeszłym roku zawiązała lokalną "Grupę odnowy wsi Zglenice Duże". Grupa otrzymała środki z funduszu grantowego "Działaj Lokalnie VII".

Głównym celem działalności było odtworzenie zniszczonej XIX-wiecznej figury św. Jana Nepomucena. Świątek ten spełniał bardzo ważną funkcję dla mieszkańców wsi; to tu żegnało się najpierw zmarłego w jego wędrówce do miejsca spoczynku. Nową figurę wyrzeźbili artyści z Zawidza - państwo Krajewscy. Projekt miał na celu również wydawnictwo książkowe o przydrożnych kapliczkach i krzyżach parafii Kurowo. Jego autorami są Agata Warczachowska i Tomasz Kowalski.

Uroczystość rozpocznie się od poświęcenia nowej figury Nepomuka, a następnie w remizie OSP odbędzie się pokaz multimedialny i wystawa zdjęć, a także występ dziecięcego zespołu tanecznego i chóru "Złota Jesień" oraz premiera książki o budowlach kultowych.