Spotkanie Tradytora z Prezydentem Płocka

W piątek 11 marca 2011 roku, w godzinach przedpołudniowych, trzyosobowa reprezentacja stowarzyszenia TRADYTOR została przyjęta w ratuszu przez pana prezydenta Andrzeja Nowakowskiego.W trakcie miłej i rzeczowej rozmowy przy kawie, przedstawiciele stowarzyszenia zapoznali pana prezydenta z dotychczasowymi osiągnięciami i zamierzeniami, z którymi mamy zamiar zmierzyć się w najbliższym czasie. Pan prezydent ze zrozumieniem odniósł się do zgłoszonych problemów i obiecał pomoc w ich rozwiązywaniu, o ile będą one w gestii i możliwościach władz miasta.Na zakończenie, pan prezydent otrzymał pamiątkową koszulkę Tradytora oraz wybrane literackie przykłady dotychczasowego dorobku stowarzyszenia. Przed pożegnaniem wykonana została fotografia, upamiętniająca spotk