Rekonstrukcja historyczna. "Węgierskie serce" Lipków 2015