PROMOCJA 3. NUMERU "NASZYCH KORZENI"

We wtorek 12 marca o godzinie 17.30 Muzeum Mazowieckie w Płocku zaprasza na prezentację 3. numeru półrocznika popularnonaukowego "Nasze Korzenie"

Z okazji 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, ów tragiczny zryw niepodległościowy uczyniliśmy tematem przewodnim niniejszego zeszytu. Artykuły Katarzyny Stołoskiej-Fuz, Emila Noińskiego, Krzysztofa Zadrożnego, Andrzeja Boboli Muszalskiego, Adama Dariusza Kotkiewicza, Konrada Jana Walusia i Tomasza Kowalskiego omawiają przebieg walk na północnym Mazowszu oraz przybliżają osoby niektórych powstańców. Z lektury tych tekstów wyłania się wyjątkowo przygnębiający obraz zmagań w latach 1863-64. Oto przeciwko kohortom uzbrojonego po zęby carskiego żołdactwa wyszła garstka źle uzbrojonych i niewyszkolonych wojskowo zapaleńców, w dodatku nie znajdujących zrozumienia u wielu rodaków. Niezwykle wysoką cenę przyszło zapłacić naszemu społeczeństwu za to powstanie. Oprócz artykułów wymienionych autorów, także nasza stała rubryka Dokument jest poświęcona tematyce powstańczej. Prezentujemy w niej nieznane dokumenty Mariana Langiewicza (1827-1887), które przed kilkoma miesiącami trafiły do zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku. To prawdziwa gratka dla historyków.

Stosunkowo szeroko jest tym razem omawiana problematyka przyrodnicza (pierwsze trzy artykuły). Do współpracy z „Naszymi Korzeniami” udało się zachęcić badaczy profesjonalnych, w tym prof. dr. hab. Stanisława Czachorowskiego z Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Coraz bardziej rozwija się sieć naszych korespondentów. Dzięki nim coraz więcej wiemy o inicjatywach kulturalnych i naukowych podejmowanych w powiatach północno-zachodniego Mazowsza. W niniejszym numerze zdecydowaliśmy się zamieścić po raz pierwszy, i chyba nie po raz ostatni, korespondencję z dalekiego świata, tym razem przedstawiciela Polonii Amerykańskiej z Nebraski, Pana Lawrence ̀a Molczyka.

Pozostałe artykuły dotyczą różnorodnych zagadnień z zakresu historii, etnografii czy wielokulturowości naszego regionu. Czytelnik znajdzie też stałe rubryki: Aktualności, Ocalić od zapomnienia, Czy wiesz, że…, Dokument t i inne.

Poprzednie dwa numery naszego periodyku spotkały się z bardzo życzliwym przyjęciem. Różnymi drogami docierają do nas komentarze i opinie, w których Czytelnicy podkreślają wysoki poziom merytoryczny artykułów oraz ciekawą i staranną szatę graficzną. Ukazała się pierwsza recenzja, autorstwa Grzegorza Gołębiewskiego, zamieszczona w fachowym czasopiśmie Uniwersytetu Łódzkiego „Zeszyty Wiejskie” (zeszyt 17, Łódź 2012, s. 333-337).