Prośba TNP o przekazanie 1% podatku

Szanowni Państwo,

zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, rozliczając swoje dochody za poprzedni rok można przekazać 1% podatku na dowolną organizację pożytku publicznego. 1% przekazać mogą podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku liniowego, ryczałtowcy oraz inwestorzy giełdowi. Mogą to również uczynić emeryci i renciści, którzy od organu rentowego otrzymali PIT-40A.

Towarzystwo Naukowe Płockie od 2004 r. jest organizacją pożytku publicznego i w związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości przekazania 1% swego podatku na rzecz TNP. Zgodnie z obowiązującymi zasadami urząd skarbowy ma obowiązek przekazania 1% podatku na rzecz wskazanej przez podatnika organizacji pożytku publicznego.
Wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się w każdym formularzu zeznania rocznego PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Wystarczy w zeznaniu rocznym wskazać numer wpisu do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego) wybranej organizacji.

Jeśli zechcą Państwo obdarzyć nas zaufaniem prosimy o wpisanie w formularzu następujących danych:

Numer KRS: 0000136357

oraz obliczonej kwoty 1% podatku.

Społecznie działające od 1820 r. Towarzystwo Naukowe Płockie – jedno z najstarszych w Polsce towarzystw naukowych – nie posiada stałego źródła finansowania. Każda możliwość pozyskania środków jest więc szansą na zapewnienie dalszego bytu Towarzystwu i prowadzonej przez nie Biblioteki im. Zielińskich. Wierzymy, iż sprawy nauki i kultury nie są Państwu obojętne i zechcą Państwo wspomóc nasze stowarzyszenie przekazując 1% swojego podatku. Pragniemy zapewnić, że pozyskane w ten sposób pieniądze spożytkujemy uczciwie, zgodnie z misją i Statutem Towarzystwa Naukowego Płockiego.

Z góry dziękujemy za obdarzenie nas zaufaniem.