Prelekcja pt.: "Małachowiacy w zrywach narodowowyzwoleńczych"

Stowarzyszenie TRADYTOR, zaprasza na prelekcję, która odbędzie się w dniu 25 marca 2011 roku (piątek) o godz. 19.00, w Centrum ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Płocku, ul. Misjonarska 22 (budynek byłej szkoły samochodówki).Wykład na temat "Małachowiacy w zrywach narodowowyzwoleńczych" wygłoszą Elżbieta Ciesielska-Zając i Jan Waluś.Serdecznie zapraszamy.