Poszukiwania mogiły żołnierza wrześniowego

W roku 1939, okupant wkracza na teren powiatu płockiego. Na moście w Biskupicach powstaje posterunek Wermachtu, a na terenie młyna Gedego ich mała wartownia. W okolicach Siecienia, hitlerowcy łapią ukrywającego się polskiego żołnierza i przyprowadzają do wartowni w młynie. Biją go dotkliwie, a następnie wprowadzają do lasu i tam go zabijają.Aktualnie trwają prace nad ustaleniem miejsca pochówku żołnierza.