Podziękowania dla Stowarzyszenie TRADYTOR

Podziękowania dla Stowarzyszenia TRADYTOR za okazana pomoc przy realizacji projektu "Tak niewiele II - ocalić od zapomnienia", w ramach wykonania II etapu prac porządkowych na cmentarzu ewangelickim w Osówce.