Poświęcenie mogiły nieznanego żołnierza z 1920 roku.

W dniu 11. listopada 2010 roku, w Święto Niepodległości, w odludnym miejscu, wśród pól i lasów na wysokim brzegu nad Skrwą, w Cierszewie, została poświęcona mogiła nieznanego żołnierza.

Ze strzępów informacji można wywnioskować, iż wielce prawdopodobne jest, że w mogile spoczywa żołnierz z płockiego Pułku Jazdy Tatarskiej im. płk. Mustafy Achmatowicza.

Uroczystego poświęcenia dokonał ksiądz Grzegorz Radziszewski, Salezjanin z kościoła św. Stanisława Kostki w Płocku.

Mimo niesprzyjającej aury i trudnych warunków terenowych dotarcia, przy mogile zgromadziło się ok. 30. osób, przybyłych z Płocka, Sierpca, Gostynina, w tym także miejscowi, aby oddać cześć i pamięć nieznanemu żołnierzowi, pochowanemu tutaj przed 90. laty. Uroczystość była bogata w treści duchowe i patriotyczne.

Chcielibyśmy podziękować wszystkim przybym na uroczystość, a w szczególności Państwu Jarzyńskim właścicielom terenu, na którym znajduje się mogiła; przedstawicielowi płockiej „Małachowianki” Pani Elżbiecie Ciecielskiej-Zając, doktorowi nauk humanistycznych; reprezentacji dzieci i młodzieży z Nieformalnej Grupy Odkrywczej 21 im. Tadzia Jeziorowskiego; warcie honorowej złożonej z Członków Stowarzyszenia SFORA oraz wszystkich przybyłych Członków i Sympatyków Stowarzyszenia TRADYTOR, a także szacownym gościom i dziennikarzom.

Serdeczne dziękujemy także uczniom Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Płocku za wykonanie krzyża oraz Panu Tomaszaowi Maliszewskiemu fundatorowi tablicy epitafijnej.