Po prelekcji - "Małachowiacy w zrywach narodowowyzwoleńczych"

W dniu 26 marca 2011 roku w sali konferencyjnej Centrum ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Płocku, Stowarzyszenie TRADYTOR zorganizowało prelekcje na temat uczniów Małachowianki, którą wygłosili Elżbieta Ciesielska-Zając i Jan Waluś.Podczas wykładu można było zapoznać się z sylwetkami osób, które zapisały się złotymi zgłoskami na kartach polskiej historii. Nie zabrakło informacji o Janie Zumbachu, Tadeuszu Mazowieckiem, Tonym Haliku, bp Andrzeju Suskiem, ks. prof. Tadeuszu Żebrowskim, Marcinie Kacprzaku, Kazimierzu Macieju Sarbiewskiemu czy Romanie Aleksandrze Czarnomskim. Oczywiście duża część prelekcji została poświęcona bohaterom wojny bolszwickiej - Tadeuszowi Jeziorowskiemu i Józefowi Kaczmarskiemu. W trakcie wykładu odbywał się także pokaz zdjęć archiwalnych, który przeplatany był elementami pokazowymi wyposażenia wojskowego i odnaczeń żołnierskich.Elżbieta Ciesielska-Zając - doktor nauk humanistycznych, długoletni pracownik szkoły im. Marszałka Stanisława Małachowskiego, opiekun tamtejszego muzeum, autorka książki "Nici Ikundy. Opowieści o duchach Małachowianki".Jan Waluś - wizeprezes Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego o/Płock, członek Towarzystwa Naukowego Płockiego i Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Mazowieckiego, autor licznych opracowań i artykułów naukowych, kolekcjoner, regionalista.