Odsłonięcie pomnika na mogile powstańców styczniowych w Dobrzykowie.

W dniu 15 maja 2010 roku nastąpiło uroczyste odsłonięcie pomnika na mogile powstańców styczniowych, którzy polegli w bitwie pod Kunkami (15 maja 1863 roku) i pod Ciechomicami (20 lipca 1863 roku). Cała uroczystość rozpoczęła się w kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrzykowie o godz. 10.00. Msza za ojczyznę i poległych powstańców została odprawiona przez księdza kanonika Zygmunta Karpia, którego wspierał ks. kan. Stefan Cegłowski (dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Płocku) oraz przedstawiciel zakonu bernardynów ze Skępego. Uroczystości kościelne i przy mogile uświetniła Grupa Rekonstrukcji Historycznej Powstańców Styczniowych dowodzona przez Michała Umińskiego ze Stowarzyszenia TRADYTOR oraz warta honorowa złożona z żołnierzy 4 Pułku Piechoty Księstwa Warszawskiego. Nie zabrakło także pocztów sztandarowych oraz strażaków i orkiestry.

Nieznany obiektOprócz gospodarza uroczystości Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin Krzysztofa Jadczaka, nie zabrakło także i innych oficjeli, którzy przybyli na tą uroczystość, m.in. Wojciech Jasiński - Poseł RP, Eryk Smulewicz - Senator RP, Marek Martynowski - Kancelaria Prezydenta, Andrzej Nowakowski - Poseł RP, Tomasz Maliszewski - Radny Miasta Płocka. Po nabożeństwie został wyświetlony film dokumentalny o powstaniu styczniowym na ziemi gąbińskiej i gostynińskiej, w reżyserii ks. Grzegorza Mierzejewskiego (dzięki uprzejmości autora już niedługo film pojawi się na naszych stronach). Po zakończeniu filmu wszyscy uczestniczy uroczystości udali się na cmentarz parafialny w Dobrzykowie w celu odsłonięcia pomnika. Nim to jednak nastąpiło odbyła się część uroczysta i apel poległych w wykonaniu dzieci z miejscowej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Nad przebiegiem i przygotowaniem tej części artystycznej czuwały Bogumiła Zalewska-Opasińska (dyrektor szkoły podstawowej) i Danuta Jakubowska (dyrektor gimnazjum). Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał ks. kan. Zygmunt Karp i ks. Grzegorz Mierzejewski. Następnie żołnierze z 4-go Pułku Księstwa Warszawskiego wystrzelili salwę honorową, a delegacje złożyły wieńce oraz zostały zapalone znicze na mogile. Na uroczystościach była także obecna rodzina najmłodszego z poległych powstańców Teofila Jana Wiorogórskiego (Agnieszka Floriańczyk, Zuzanna Wiorogórska i Andrzej Wiorogórski).

15 maja 1863 roku pod wsią Kunki oddziały rosyjskie starły się z partią majora Eugeniusza Dobrowolskiego posiłkowaną oddziałem Stanisława Lipińskiego. Oddziały powstańcze posiadały w swych szeregach ok. 320 osób, natomiast Moskale dysponowali siłami 7 rot piechoty i półtorej sotni Kozaków. Miejsce stacjonowania Polaków zdradził Rosjanom niemiecki kolonista, kowal z Koszelówki. Podczas dwugodzinnej potyczki powstańcy rozdzielają się i wycofują lasami w kierunku Zdworza. W bitwie poległo 12 powstańców:
- Łakiński Józef - lat 31, oficer;
- Garbowski Józef - lat 30, porucznik strzelców z miejscowości Drzewoszki Małe w gm. Żychlin (jako jedyny pochowany w Gąbinie);
- Kozłowski Walenty - kucharz z Warszawy;
- Borkowski Ludwik - ślusarz z Włocławka;
- Malinowski Ignacy - pocztylion z Gąbina;
- Szczepański Konrad;
- Strzyżewski - furman z Sannik;
- Piekarski - czeladnik z Płocka;
- Strzyckowski Marceli - lat 22, z Sannik;
- oraz trzech nieznanych z imienia i nazwiska.

20 lipca 1863 roku na stacjonujący, na folwarku w Ciechomicach (obecnie dzielnica Płocka), oddział konny pułkownika Emeryka Syrewicza napadły wojska rosyjskie esauła Korgina, w skład, których wchodziła jedna rota piechoty i Kozacy. Zaskoczeni powstańcy zostali zmuszeni do ucieczki w kierunku lasów łąckich tracąc przy tym 8 poległych i 3 wziętych do niewoli. Tu także istnieje przypuszczenie, że miejsce, gdzie znajdował się hufiec konny płk Syrewicza zdradził Moskalom jeden z mieszkańców. W skutek tej bitwy po stronie powstańców polegli:
- ks. Rafał Staszakowski1 - lat 38, Bernardyn z Łęczycy;
- Józef Michał Fechner - lat 23;
- Karol Chodorowicz - lat 33;
- Józef Dołek - lat 20, z Wiskienicy (pow. łowicki);
- Teofil Jan Wiorogórski - lat 17, z Wyszogrodu;
- oraz trzech nieznanych z imienia, nazwiska i pochodzenia w wieku ok. 19, 24 i 30 lat.

Wszystkich powstańców pochowano na cmentarzu parafialnym w Dobrzykowie w dniach 28 maja i 25 lipca 1863 roku.