Odnaleźli mogiłę żołnierza

Tekst Marcina Śmigielskiego w Tygodniku Płockim