Nowy periodyk popularno-naukowy "Nasze korzenie"

W tym roku Muzeum Mazowieckie w Płocku wystąpiło z inicjatywą powołania nowego periodyku popularno-naukowego pt. "Nasze korzenie". W założeniu, ma to być półrocznik opisujący szeroko rozumiane tematy jak: historia, archeologia, etnografia, przyroda, wartości kulturowe oraz sztukę.

Całość tematyki obejmować ma obszary okolic ziemi - płockiej, sierpeckiej, gostynińskiej oraz płońskiej.

Pragnieniem redakcji przyszłego pisma jest nadzieja na nawiązanie kontaktów, z jak najszerszym gronem osób, które zajmuje się krzewieniem i odkrywaniem własnych małych ojczyzn. Chodzi tu szczególnie o odnajdywanie nietuzinkowych ludzi np. lokalnych artystów, malarzy, rzeźbiarzy, pasjonatów zapomnianych i zmarginalizowanych, a mających coś do przekazania innym. Mile widziane są także relacje terenowe, opisy ciekawych miejsc, jakimś cudem zachowanych legend, czy historie ludzi związanych ze swoim miejscem zamieszkania.

Ogólnie rzecz ujmując ratować wszystko to, co ulega zapomnieniu, a nawet barbarzyńskiemu niszczeniu.

Redakcja półrocznika wdzięczna będzie także za wszelakie informacje, które dotyczą spraw ochrony przyrody, niszczenia zabytków kultury i historii.

Wszelkie zapytania proszę kierować do redaktora naczelnego, dr Tomasza Kordali na adres archeologia@muzeumplock.art.pl.