List otwarty w sprawie Biblioteki im. Zielińskich

„Protest w obronie Biblioteki im. Zielińskich, Towarzystwa Naukowego Płockiego”

Od dziesiątków lat Biblioteka im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego służy kolejnym pokoleniom mieszkańców Mazowsza i Polski.

Jej działalność na polu edukacyjnym, regionalistycznym i naukowym jest nie do podważenia. Przetrwała ona czasy okupacji, zawieruch wojennych oraz niepewny okres zmian ustrojowych. Jej bogaty księgozbiór był i jest dumą mieszkańców Płocka i regionu. Tutaj powstawały prace magisterskie, doktoraty, książki i artykuły naukowe z różnych dziedzin wiedzy. W wolnej dziś Polsce działalność Biblioteki przez decyzje urzędników państwowych została zachwiana. Istnieje duże prawdopodobieństwo jej zamknięcia, część pracowników już dostała wypowiedzenia. Decyzję o nieprzyznaniu dotacji państwowej dla tak zasłużonej instytucji uważamy za hańbiącą. Nie pozwolimy by dziedzictwo naszych przodków zostało roztrwonione i zmarginalizowane. 

W uzasadnieniu do nieprzyznania dotacji napisano, że Biblioteka należy do „bibliotek prowincjonalnych”. Oświadczamy, że o prowincjonalności nie świadczy lokalizacja w większym lub mniejszym mieście ale stan ludzkich umysłów. Bogaty księgozbiór, gromadzony przez pokolenia, praca dla wyższych celów jakimi są edukacja, kultura, poszanowanie historii i dziedzictwa narodowego stawia naszą Bibliotekę na równi z innymi ważnymi bibliotekami naukowymi w kraju. Nie pozwolimy na umniejszenie wkładu tej szanowanej Instytucji w dziedzictwo narodowe Polski i stajemy w jej obronie. Protestujemy przeciwko takiemu potraktowaniu przez urzędników państwowych dorobku współczesnych i minionych pokoleń żyjących na płockim Mazowszu.

 

Zarząd i członkowie Stowarzyszenia Tradytor