Interpelacja w sprawie starego płockiego mostu

W dniu 7 czerwca 2011 roku, na ręce Radnego Miasta Płocka pana Artura Krasa, delegacja Zarządu Stowarzyszenia TRADYTOR, zgłosiła wniosek o złożenie interpelacji w sprawie starego płockiego mostu.Stowarzyszenie Tradytor zwraca się z uprzejmą prośbą o podjęcie stosownych kroków, zmierzających do usunięcia błędu w nazwie płockiego starego mostu, który nosi miano „Most im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego”.Błąd polega na umieszczeniu w nazwie mostu słowa „marszałka” co sugeruje, że istniały „legiony marszałka Piłsudskiego”, ale taka formacja wojskowa nie jest znana . Natomiast „legiony J. Piłsudskiego” to potoczna nazwa Legionów Polskich, i innych formacji tworzonych przez Józefa Piłsudskiego w czasie I wojny światowej. W chwili odzyskania niepodległości Piłsudski został Wodzem Naczelnym Wojsk Polskich, a byli legioniści stanowili istotną, ale nie jedyną, część odradzającej się armii. Pierwszym Marszałkiem Polski został Piłsudski z dniem 19 marca 1920 r.Reasumując prosimy o złożenie interpelacji, która doprowadzi do usunięcia kompromitującego błędu, który niestety jest powielany na wszelkich mapkach Płocka, aktualnie wydawanych oraz prezentowanych na ulicach miasta.