Grot włóczni ze wczesnośredniowiecznego cmentarzyska.

W dniu dzisiejszym, tj. 17-go lutego 2011 roku, Stowarzyszenie TRADYTOR przekazało wczesnośredniowieczny grot włóczni, który prawdopodobnie pochodzi z cmentarzyska na podgrodziu w Proboszczewicach. Archeolog, zastępca dyrektora ds. merytorycznych Muzeum Mazowieckiego w Płocku, a także jego kustosz - dr Tomasz Kordala stwierdził, iż na rękojeści zachowały się elementy ozdobne (skandynawski motyw zdobniczy) oraz jest możliwe, iż były one inkrustowane srebrem.Jest to więc rzadkie znalezisko liczące około tysiąc lat, a i z tego co się dowiedzieliśmy, do dzisiejszego dnia teren ten, mimo swojego znaczenia historycznego, nie został gruntownie przebadany. Zaistniały więc kolejne przesłanki do przeprowadzenia prac archeologicznych w tym rejonie. Być może weźmie w nich udział i Stowarzyszenie TRADYTOR.Grot włóczni zostanie poddany teraz gruntownym zabiegom konserwatorskim, a także w celu dokładnego odczytu elementów ozdobnych prześwietlony promieniami rentgenowskimi. Liczymy też, że w przyszłości znajdzie się na stałej wystawie archeologicznej "X wieków Płocka" w nowym skrzydle Muzeum Mazowieckiego.