Grobowiec Majora Poznańskiego w Brwilnie.

W dniu dzisiejszym Stowarzyszenie TRADYTOR rozpoczęło prace nad przygotowaniem dokumentacji technicznej grobowca majora Poznańskiego oraz Korduli Soleckiej i Ioachima Borzewskiego.

Prace polegały na:
- Pomiarze gabarytów grobowca;
- Odczytaniu tablic imiennych z grobowca (techniką odwzorowania świecowego oraz metodą ołówkową).

Grobowiec jest w stanie opłakanym, znajduje sie przy drewnianym kościele w Brwilnie. Tablice nagrobne ciężko było odczytać. Prawdopodobnie były cztery, przy czym jedna tablica epitafijna nie zachowała sie do naszych czasów.

Kolejnym etapem będzie stworzenie wizualizacji 3d oraz wstępnego projektu, który pozwoli na wykonanie niezbędnych prac, ażeby zabezpieczyć grobowiec przed całkowitym zniszczeniem.

Odczytane teksty z tablic nagrobnych:

Kordula Solecka

Tu spoczywa
Kordula z Borzewskich
Solecka
wzorowa z cnót żona
mając lat 21 d.30 czerwca
1831 ro. zmarła
pozostawiwszy po sobie nie utu-
-lonego w żalu męża który
prosi przechodnia o zdrowaś
MARYA za jey dusze.

Major Wincenty Poznański

Tu spoczywa
Wincenty Poznański
Major Wojsk Polskich
urodził się d. 10 kwietnia 1797 zmarł d. 24 maja 1835
życia pełne chwały wydarła mi on
za wcześnie z żal Najprzywiążń-
szej żony, dzieci, dawnych przyja-
ciół wiecznym ostanie.

Podpis (nie rozszyfrowany)


Ioachim Borzewski

Ioachim Borzewski
urodził się 19 marca 1760
zmarł 25 lutego 1827 r
pozostałą żona z dziećmi
tą ostatnią pamiątkę
w dowód czułego przywiąza-
nia położyli.