Film o świątyniach protestanckich na ziemi płockiej.

Dnia 19-06-2011 roku członkowie Stowarzyszenia Tradytor zwiedzili obiekty dawnych świątyń protestanckich w miejscowościach: Troszyn Nowy, Wiączemin Polski, Sady, Nowe Wymyśle. Ekspedycja miała na celu zarejestrowanie na taśmie filmowej obecny stanu budynków wraz z krótką notą historyczną. W ten sposób opisano cztery nieruchomości, niestety żadna z nich nie przetrwała do chwili obecnej w stanie nadającym się do użytkowania.Pierwszy z odwiedzonych budynków znajduje się w Troszynie Nowym, powstał krótko przed wybuchem II Wojny Światowej. Obecnie pełni funkcję magazynu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej. Zapewne ten fakt uchronił go przed dewastacją, która dotknęła podobne budynki opuszczone na początku lat 90. ubiegłego wieku. Należy w tym miejscu wspomnieć, że do niedawna były nieoficjalne plany powołania w nim izby pamięci osadnictwa olęderskiego na tych terenach.Podobnym wiekiem legitymuje się dawna świątynia w Wiączeminie Polskim. Jeszcze na początku lat 90. minionego wieku pełniła funkcję kościoła katolickiego. Prawdopodobnie to, jak również peryferyjne położenie wpłynęło na względnie dobry stan techniczny budynku. Mimo, że został opuszczony przez ostatnich użytkowników dwie dekady temu, posiada jeszcze elementy galanterii drewnianej oraz w miarę szczelne pokrycie dachowe.Najstarszy ze zwiedzanych obiektów zlokalizowany jest w miejscowości Sady. Pochodzi on z początku XIX wieku. W chwili obecnej w niczym nie przypomina obiektu sakralnego, lecz raczej typowy olęderski budynek mieszkalny tamtego okresu. Pobudowany był prawdopodobnie na planie prostokąta, parterową kondygnację zwieńczono dwuspadowym wysokim dachem. Do dnia dzisiejszego zachowała się jedynie połowa obiektu, jeszcze do niedawna pełniła ona funkcje mieszkalne.Ostania odwiedzona miejscowość tego dnia to Nowe Wymyśle, także tu udało się odnaleźć budynek dawnej świątyni protestanckiej. Na uwagę zasługuje fakt, że jako jedyny posiadał tablicę informującą o pełnionej niegdyś funkcji. Również ten obiekt, podobnie jak większość mu podobnych, pozostawał przez ostatnie dziesięciolecia opuszczony, skutkiem czego w chwili obecnej praktycznie grozi zawaleniem.Miłym akcentem kończącym ekspedycję Stowarzyszenia Tradytor, śladami byłych obiektów sakralnych wyznania protestanckiego, było spotkanie w miejscowości Nowe Wymyśle zorganizowanej wycieczki potomków, pierwszych olęderskich osadników tych terenów. Ta grupa zwiedzająca liczyła kilkadziesiąt osób, w przeważającej większości z USA, Kanady oraz Francji. Były wśród nich również osoby zamieszkujące te okolice w dzieciństwie i wczesnej młodości.Ciąg dalszy prac nad filmem będzie miał miejsce w Płocku i Karwosiekach.