Detektywi dziejów.

Tekst Agnieszki Kocznur z Gościa Płockiego, regionalnego dodatku Gościa Niedzielnego.