70. rocznica deportacji płockich Żydów

W dniu 1 marca 2011 roku, w 70. rocznicę deportacji płockich Żydów, przed Bożnicą na ul. Kwiatka odbyły się uroczystości upamiętniające płockich Żydów, którzy zostali deportowani, a potem zamordowani w obozach zagłady. W uroczystościach wzięli udział: Andrzej Nowakowski - prezydent miasta Płocka, Roman Siemiątkowski - z-ca prezydenta miasta, Maciej Pawlak - rabin, przedstawiciel Naczelnego Rabina Polski Michaela Schudricha, Burt Schuman - rabin, Eryk Smulewicz - senator, Andrzej Celiński - poseł. Podczas uroczystości wysłuchano pieśni żałobnych odśpiewanych przez Kasię Silverman i rabina Schumana. Następnie od Bożnicy ku cmentarzowi żydowskiemu na ul. Mickiewicza przeszedł Marsz Pamięci. Jego uczestnicy trzymali w dłoniach zapalone świece. Druga część uroczystości odbyła się na miejscowym kirkucie, gdzie między innymi złożono wieńce i znicze pod pomnikiem upamiętniającym ofiary holocaustu.

Obchody zorganizowali: Urząd Miasta Płocka, Beit Warszawa, lokalna Gazeta Wyborcza, Stowarzyszenie Synagoga Płocka i Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego.

Prezydent Miasta Płocka wyraził nadzieję, iż kiedy spotkamy się w tym miejscu następnym razem to Bożnica będzie już odnowiona i będzie znajdować się tam Muzeum Żydów Mazowieckich.

Kalendarium historyczne:

- 13 września 1940 rok - założenie getta w Płocku;

- grudzień 1940 rok - w gettcie mieszka ponad 10 tysięcy Żydów, z których około 3 tysięcy pochodzi z innych miast;

- 20/21 lutego 1941 rok - likwidacja getta i rozpoczęcie deportacji płockich Żydów;

- 28 lutego 1941 rok - egzekucja 25. Żydów w imielnickiej parowie, aresztowanie członków Judenratu, kolejne deportacje;

- 1 marca 1941 rok - ostatnie wysiedlenia, zakończenie akcji pod kryptonimem "Tempo".

W 1939 roku w Płocku zamieszkiwało około 10 tysięcy Żydów, co stanowiło 1/3 populacji miasta. Wojnę przeżyło około tysiąca, a tylko trzystu powróciło do rodzinnego miasta.