70. rocznica deportacji bodzanowskich Żydów

Społeczność żydowska ze swymi tradycyjnymi zajęciami, małymi warsztatami, obwoźnym handlem wrosła w pejzaż mazowieckich wsi i miasteczek. W początku XX w. w osadach powiatu płockiego mieszkało 2966 Żydów co stanowiło 51% ogółu mieszkańców. W całym ówczesnym powiecie na 105.316 mieszkańców 16.671 było pochodzenia żydowskiego, co stanowiło 15,8%. Był to najwyższy odsetek ludności żydowskiej spośród wszystkich powiatów Guberni Płockiej.3 marca 1941r miasteczko Bodzanów zostaje otoczone przez niemieckich bandytów. Głośne krzyki na ulicy "Alle raus!". Mordercy krzyczą dziko i już biją żydowskich mieszkańców po głowach spędzając wszystkich na rynek. Słońce pięknie świeci jakby nic się nie stało. Meir Fufa na skutek bicia dostał na rynku ataku serca.1300 męczenników! Szli przez miejsca, gdzie się urodzili, żyli na przemian w radości i w cierpieniu. Szli ku zagładzie.Po nich zostały domy, cmentarz i pomnik upamiętniający byłych mieszkańców pochodzenia żydowskiego.źródło: Bodzanów moje rodzinne miasteczko, Zeszyty historyczne, Bodzanów-Płock 2010.W rocznicę wysiedleń Żydów z Bodzanowa w miejscowej szkole im. Polskiej Organizacji Zbrojnej odbyły się uroczystości przypominające tamten czas. Podczas obchodów prelekcję wygłosił dyrektor szkoły - Zdzisław Leszczyński, a także przedstawiciel Muzeum Historii Żydów Polskich. Młodzież z gimnazjum przygotowała część artystyczną, która składała się z recytacji wierszy bodzanowskiego Żyda mieszkającego w Argentynie - Binema Ledermana oraz tańców i piosenek izraelskich. Całość dopełniła degustacja potraw kuchni żydowskiej, a także film "Kołysanka" Federo Sevelliego nakręconego w Bodzanowie w 1986 roku i opowiadającego o holokauście widzianym oczami dziecka. Następnie delegacje udały się pod pomnik upamiętniający miejscowych Żydów, który znajduje się na zniszczonym przez niemieckiego okupanta kirkucie, gdzie złożono wiązanki i zapalono znicze.Wśród zaproszonych gości obecni byli: wicepremier Waldemar Pawlak, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Starosta Płocki - Piotr Zgorzelski, Julia Pitera - sekretarz stanu, Eryk Smulewicz - senator, Zbigniew Kruszewski - poseł i inni.Uroczystości odbyły się pod patronatem: wicepremiera Waldemara Pawlaka, Naczelnego Rabina Polski Michaela Schudricha, Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Starosty Płockiego Piotra Zgorzelskiego, Wójta Gminy Bodzanów Grażyny Pietrzak oraz Muzeum Historii Żydów Polskich.