Artykuły

Zamek w Gostyninie (odbudowany)

Jako fundatora wymienia się księcia Siemowita III lub Siemowita IV, który to wybudował w drugiej połowie XIV na nadrzecznym cyplu wieżę obronno-mieszkalną. Na przełomie wieku XIV i XV zamek przebudowano a w zasadzie na miejscu wieży, którą rozebrano, powstała budowla o wymiarach 37x38 m z murowaną wieżą usytuowaną w narożniku północno-wschodnim, drewnianymi zabudowaniami dziedzińca oraz oskarpowanym w narożnikach murem.

Autor: 
tete

Skansen w Nowogrodzie

W 1919 roku Adam Chętnik zakupił 1/3 morgi nieużytków po byłej cegielni miejskiej na skarpie nad Narwią. W ciągu kilku lat zniwelował teren i obsadził go drzewami. Tak powstało jedno z dwóch najstarszych muzeum na wolnym powietrzu w Polsce. Od 1923 roku na terenie przyszłego Muzeum Kurpiowskiego zaczął stawiać pierwsze budynki.19-go czerwca 1927 roku odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia skansenu. W dniu otwarcia placówka liczyła ponad 2000 eksponatów, których ilość sukcesywnie z roku na rok się zwiększała. Były to przede wszystkim eksponaty z zakresu etnografii i przyrody, która to wyznaczyła charakter tej placówki i stała się miejscem dydaktycznym dla uczniów i okolicznej ludności. W latach 1928-30 Adam Chętnik przekazał pieczę nad placówką Polskiemu Towarzystwu Krajoznawczemu, a w 1933 roku został kierownikiem Stacji Naukowej Dorzecza środkowej Narwi, którą otworzyło w pobliżu skansenu Towarzystwo Naukowe Płockie.

Autor: 
kazet-kz

Twierdza Łomża

Do budowy umocnień przystąpiono w 1877 roku, ale ze względu na ograniczenia finansowe wzniesiono pięć dzieł drewniano-ziemnych, które pierścieniem otoczyły miasto. Trzy dzieła wzniesiono na północnym brzegu Narwi w okolicy miejscowości Piątnica, a dwa na południowym.W 1901 roku postanowiono zmodernizować dzieła, gdyż te były zbyt słabe, żeby powstrzymać oddziały wroga. Tu jednak znowu pojawia się problem ograniczeń finansowych i w związku z tym rozbudowie uległy tylko dzieła na północnym brzegu Narwi. W ten sposób został utracony status twierdzy na rzecz przedmościa Piątnicy. Forty wybudowano według projektu gen. Wieliczko z 1897 roku (projekt stał się wzorcem dla budowy twierdz w latach 1898-1908), budowniczym fortów został gen. Alieksiej Szoszin (budowniczy m.in. Twierdzy Władywostok), a zakończenie budowy fortów przypada na rok 1909. Oznaczono je literami A, B, W (chronologicznie z alfabetem rosyjskim). Forty były przygotowane do ochrony okrężnej. Grubość ścian i stropów budowli fortecznych wynosiła od 1,5 do 2 metrów.

Autor: 
kazet-kz

Cmentarz żydowski w Kazimierzu Dolnym

Cmentarz powstał w 1851 roku. Mieści się na zboczu wąwozu na Czerniawach. Tak jak większość kirkutów na terenach okupowanych przez Niemców uległ zniszczeniu. To co można obecnie na nim zobaczyć to lapidarium z ocalałymi macewami oraz znajdującymi się na terenie cmentarza pojedynczymi płytami.Zniszczenia cmentarzy okupanci dokonywali rękoma Żydów. Macewy musieli oni wyrywać własnoręcznie z ziemi. Cel zniszczenie to właśnie zatarcie śladów po całej społeczności. Dziwnym trafem Niemcy posłuchali rady polskiego artysty Antoniego Michalaka i zamiast skuwać i zacierać napisy na macewach używanych do brukowania chodników położyli je tylko niezapisaną stroną ku górze. Miało to zaoszczędzić im pracy i przyspieszyć całą akcję likwidacji cmentarzy. To ocaliło wiele szczególnie pięknych tablic. Na cmentarzu znajdują się nie tylko macewy kazimierskie. Są tam i pochodzące np z Puław. Tu jeszcze parę lat temu odnaleziono kawałki tablic w fundamentach rozbieranego budynku. O samym Kazimierzu często mówiono, że to żydowskie miasteczko.

Autor: 
trobal

Schrony kolejowe w Konewce i Jeleniu

Prace budowlane na terenie przyszłej kwatery w Konewce rozpoczęły się już wiosną 1940 roku, jednak budowę zasadniczych obiektów kwatery: schronu kolejowego i schronów zaplecza technicznego rozpoczęto dopiero w październiku tego roku, po akceptacji przez Hitlera lokalizacji kwater dowodzenia na wschodzie. Prace zlecono firmie "Askania" działającej w ramach organizacji "Todt".Na budowie pracowało ok. 3000 Niemców przywiezionych z głębi rzeszy oraz pewna liczba Włochów. Schron kolejowy dla pociągu sztabowego, który tu powstał ma 380 metrów długości i jest on nieco większy od podobnego w formie, lecz mającego kształt niewielkiego łuku o długości 350 metrów schronu w Jeleniu. Są to budowle żelbetonowe o przekroju ostrołuku (dla obrony przed bombami), mające u podstawy szerokość 15 metrów, a wysokości 9 metrów. We wnętrzu, po środku, ułożono tor kolejowy z peronami po obu stronach. Całość miała 2600 metrów powierzchni użytkowej. Bunkry pomimo tego, że z zewnątrz sprawiają wrażenie ogromnej, żelbetowej monolitycznej budowli, w rzeczywistości składają się z 16-17 segmentów, z których większość ma długość 24 metrów.

Autor: 
kazet-kz

Strony