Tajemnica Wzgórza Krasino

Autor: 
kazet-kz

Wzgórze jest naturalną formą terenu o wysokości względnej nie mniejszej niż 100 metrów i nie większej niż 300. W przypadku Wzgórza Krasino jest to raczej nazwa umowna, choć delikatne wzniesienia terenu występują w tej okolicy.Wzgórze Krasino umiejscowione jest w pobliżu wsi Smorzewo (gm. Gozdowo, pow. sierpecki), w okolicach większej miejscowości Kurowo, gdzie na miejscowym cmentarzu spoczywa wielki płocki archeolog Franciszek Tarczyński. O Tarczyńskim wiadomo, że pracował w tym terenie i właśnie na malowniczym usytuowanym wzniesieniu wybrał sobie miejsce pochówku. Ten "płocki starożytnik" wraz z doktorem Leonem Rutkowskim z Płońska w 1899 roku pracował m.in. na Wzgórzu Krasino. Faktem jest, że zgodnie z jego wolą, po śmierci, wszystkie wznaleziska archeologiczne przekazane zostały do Muzeum Diecezjalnego w Płocku.W 2007 roku archeolodzy trafili na ślad wczesnośredniowiecznego cmentarzyska, gdzie pochówki dokonywano w obudowach kamiennych i gdzie przeszło 100 lat wcześniej wykopaliska prowadzili ich poprzednicy. Prace prowadzili tam wspólnie przedstawiciele z Polskiej Akademii Nauk Instytutu Archeologii i Etnologii i Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Datowanie cmentarzyska wskazuje na XI -XII wiek.Pochowani tam ludzie nie pochodzili z tych stron, należeli do wojowniczego plemienia Warego-Rusów i osiedlili się na tej ziemi. Byli to wojownicy, którzy być może dla zapewnienia władzy Piastów zostali osadzeni w tym rejonie. W ich grobach otoczonych stożkowymi kamieniami znaleźć można elementy uzbrojenia, przeważnie groty strzał. W kobiecych pochówkach dominowały kabłączki skroniowe, zausznice i paciorki. Znajdowano również fragmenty ceramiki. Wszystkie te znaleziska nie stanowią wartości materialnej, lecz maja ogromną wartość archeologiczną i stanowią podstawę wiedzy na temat życia osiadłego plemienia.Cmentarzysko na Wzgórzu Krasino jest bardzo trudne do zlokalizowania. Jest niewielkich rozmiarów o średnicy około kilkunastu metrów. Znajduje się pośrodku wierzbowego pola, z daleka od utwardzonych dróg, więc bez pomocy miejscowego przewodnia raczej nierealne jest odszukanie tego miejsca. Na cmentarzysku rośną drzewa i krzewy. Wyraźnie widać, iż z dwóch stron trwały prace archeologiczne, a obok składowano kamienie z obudów.Tajemniczości tego cmentarzyska dodają bez wątpienia opowieści mieszkańców o nadprzyrodzonych zjawiskach, które dzieją się wokół, a samo miejsce nazywane jest przeklętym.